Reserves

Per favor reserve la seua taula amb la suficient antelació (mínim  24 Hores abans).

Les reserves només es poden realitzar per telèfon

  961 496 173

HORARI

Dimarts a divendres:  de 8:00 a 17:00

Dissabtes i doumenges:  de 12:00 a 17:00

Dilluns: cerrado por descanso